?

Log in

December 16th, 2008


Previous Entry Share
04:31 pm - Svenska språket under sjuhundra år (Pettersson, Gertrud)

Författare: Pettersson, Gertrud
Utgivningsåret: 2005
Originalnamnet: Svenska språket under sjuhundra år: En historia om svenskan och dess utforskande (
Studentlitteratur)
Språket: svenska
Betyg: 4/5

Petterssons bok är en fattande beskrivning om svenskan från ett språkhistoriskt perspektiv. Några ord finns det också om dialektologi och namnforskning, men för det mesta koncentrerar boken på språkhistoria och dess historia. Boken är överraskande lätt att läsa, även om den handlar om ganska komplicerade teman. Ändå tror jag att jag inte skulle ha förstått väldigt mycket om det som stod där om språkhistoria om jag inte hade suttit på föreläsningarna samtidigt. Detta kan nog bero på inlärningstyper och -strategier: jag brukar lära mig saker och ting genom att lyssna och skriva. Det är just därför jag njuter av föreläsningarna istället för att tenta kurser genom att läsa böcker.

Någonting som jag tyckte var väldigt intressant var att följa hur man tänkte på svenska (och Sverige) under olika tidsperioder. På slutet av 1600-talet trodde hävdade Olof Rudbeck "att Sverige är den europeiska kulturens urhem" (s. 19), och han använde just olika slags språkliga argument även om svenskan höll på att bli till en variant av (låg)tyska och/eller danska bara ett par århundraden tidigare. Förhållandet mellan dagens svenska och engelska konverseras också på ett riktigt intressant sätt.

Om jag måste nämna någonting som jag inte förstod, så är det Petterssons sätt att beskriva svenskans vokalsystem. /
/-ljudet med sina allofoner beskrivas mycket öppnare än jag hade föreställt mig. Jag tror ju att det för det mesta beror på mina ganska dåliga kunskaper i svenskans fonetiska struktur och den dialektala variationen inom språket. I alla fall har jag nu en orsak till att vänta på kurserna i fonetik som jag hoppas jag kan ta under vårterminen.

 

 

 

Tekijä: Pettersson, Gertrud
Julkaisuvuosi: 2005
Alkuperäisnimi: Svenska språket under sjuhundra år: En historia om svenskan och dess utforskande (
Studentlitteratur)
Lukukieli: ruotsi
Arvio: 4/5

Petterssonin teos on sangen kattava esitys ruotsista kielihistoriallisesta perspektiivistä katsottuna.
Dialektologia ja nimistöntutkimus on myös esitelty, joskin suppeahkosti verrattuna varsinaiseen kielihistoriaosuuteen. Lukijat johdatetaan aiheeseen yleisen kielihistorian historiaa esittelevän katsauksen kautta, minkä jälkeen edetään aluksi aikakausittain, sitten aihealueittain. Kirjan viimeiset seitsemisenkymmentä sivua pureutuvat dialektologiaan ja nimiin.

Itselleni kirjan ehkä mielenkiintoisinta antia oli seurata ruotsiin (ja Ruotsiin) kohdistuneiden käsitysten muuttumista. 1600-1700-lukujen taiteessa Ruotsia pidettiin eurooppalaisen kulttuurin syntypaikkana ("Olof Rudbeck [...] hävdade [i Atland eller Manhem] att Sverige är den europeiska kulturens urhem", s. 19), ja tätä perusteltiin nimenomaan kielellisin argumentein, vaikka vain paria vuosisataa aiemmin oli pienestä kiinni, ettei koko kieli muuttunut vain saksan tai tanskan variantiksi. Nykypäivän ruotsin ja englannin suhdetta käsiteltiin myös sangen mielenkiintoisesti ja kattavasti.

Itse kielihistoriallinen osio oli kattava, mutta epäilenpä, etten olisi saanut siitä kovinkaan paljoa irti ilman luentoja. Tämä tosin johtunee eniten oppimistyyleistä ja -taktiikoista: itse opin parhaiten kuuntelemalla ja kirjoittamalla, ts. luentotyylinen opetus sopii minulle kirjatenttejä huomattavasti paremmin. Ihmetystä herätti kuitenkin Petterssonin esitys ruotsin vokaaliavaruudesta: /
/-äänne allofoneineen oli sijoitettu kumman avoimeksi, mutta tässä kohtaa on tietysti otettava huomioon paitsi murteissa esiintyvät mahdollisuudet myös lukijan (ts. allekirjoittaneen) suppeahkot tiedot ruotsin foneettisesta rakenteesta. Odotan innolla kevään fonetiikan kursseja, mikäli niille olen mahtunut mukaan...


(3 comments | Leave a comment)

Comments:


From:pasturegedvs
Date:November 1st, 2009 04:24 pm (UTC)
(Link)
Just a poor site хостинг
,
From:zapugram
Date:April 8th, 2011 01:42 pm (UTC)
(Link)
Please, can you PM me and tell me number of much more thinks about this, I am truly fan of one’s webpage…gets solved properly asap.

From:hoduhilo
Date:April 14th, 2011 03:40 am (UTC)
(Link)
keep posting like this it’s really very good idea, you are awesome!

Svenska språket under sjuhundra år (Pettersson, Gertrud) - Tii lukee.

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile

Links
Categories

My bookshelf
My CD rack
My personal cinema

Other book blogs
En annan sida (SWE)
Kirjojen kertomaa (FIN)
Luetut 2006-2008 (FIN)
Lukupaikka (FIN)
Mainoskatko (FIN)
Marielkan lukupäiväkirja (FIN)
Velico panton quod nusquam (ENG)

> Go to Top
LiveJournal.com